องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แผนงาน ๐๐๑๑๐ บริหารงานทั่วไป รหัสงาน ๐๐๑๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file การจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1