องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 823
เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย
รายละเอียด : ผู้ว่าราชการ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย "แจ๊บใจ๋ไทเลย"แห่งที่ 2 เพื่อให้คนเลยได้มีผัก ผลไม้และอาหารที่ปลอดภัยกิน ณ ตลาดประชารัฐ(์New normal) บ้านกำเนิดเพชรตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 3/2/64
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร