องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 834
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดยงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โดยงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2564 [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการประชาคมจัดทำแผนชุมชน
ผู้โพส : admin
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
ผู้โพส : admin
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร