messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed อาหารเสริม (นม) ยูเอสที (ชนิดกล่อง) (รสจืด)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed อาหารเสริม (นม) ยูเอสที (ชนิดกล่อง) (รสจืด)
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ครุภัณฑ์ (รถบรรทุกขยะ) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) (ชนิดถุง) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอลฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement in ? Place Recycling สายอ่างน้ำพาว-บ้านน้ำภู บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ? บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารีเชื่อมหมู่บ้าน Ecohouse บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 351.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ช่วงที่2 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 392 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอรืไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 2 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed อาหารเสริมนม UHT (ชนิดกล่อง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ 11 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวัสดุคัดเลือกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอรืไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed อาหารเสริมนมพาสเจอรืไรส์ (ชนิดถุง) (รสจืด) โรงเรียนบ้านน้ำภู
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
1 - 50 (ทั้งหมด 112 รายการ) 1 2 3