ชื่อเรื่อง : ขออนุมัติกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี ๒๕๖๔(ขยายรอบ๓)
ชื่อไฟล์ : NtM3NtBFri93446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้