ชื่อเรื่อง : ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๓ และ ภ.ด.ส.๔ ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ชื่อไฟล์ : 8vGjBhSTue21437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้