ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี(แบบ ผด.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ชื่อไฟล์ : Le3fdzlTue92858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้