messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(EIT)2567
บริการข้อมูล
thumb_up facebook
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
check_circle นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)


บุคลากรภายใน
check_circle ผู้บริหารองค์กร
นายแปลง ศรีสุนทร
นายก อบต.เมือง
โทร : 065-1233896
นายแปลง ศรีสุนทร
นายก อบต.เมือง
โทร : 065-1233896
อีเมลกลาง
Web mail
อบต.เมือง

สถิติ sitemap
วันนี้ 92
เดือนนี้1,585
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,045
ทั้งหมด 263,393


camera_alt ภาพกิจกรรม

เปิดตลาดมาตรฐานอาหารปลอดภัย[17 กุมภาพันธ์ 2564]

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปี 2563

กองทุนธนาคารขยะรับซื้อขยะที่บ้านน้ำภู หมู่ที่ 4
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ