องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วัน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ วัน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วัน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วัน ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภา วันที่ 6 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานประชุมสภา วันที่ 5 มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1