องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ - ๘๐ คน แบบฐานรากแผ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้อยสนามบิน องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเเรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ(ราคาต่ำกว่า 5,000.-บาท) ประจำไตรมาสที่4 เดือน ก.ค.2566 - ก.ย.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารีเชื่อมหมู่บ้าน Eco House บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสพัลส์ติกคอนกรีต ซอยเซเว่นฯ-วงเวียน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (๓ ม.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจวารี บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ 13 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงโม่ บ้านหนองผักก้าม หมู่ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คโทรนิคส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสลายทาง ซอยข้าง ร.ร.มหาไถ่ หมู่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก รหัสลายทาง ซอยข้างโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย บ้านหนองผักก้าม หมู่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3