องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ราคาต่ำกว่า 5,000.-) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
find_in_page การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
photo โครงการ ๑ อปท ๑ พืชสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง โนนศาลา หลังวัดศรีทัศน์ บ้านปากภู หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายงานงบการเงินประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.๑ และ ภ.ด.ส.๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านน้อยฯ หมู่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านน้ำภู หมู่ที่ ๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านโพนไทร หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านน้ำภู หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประกาศ ขอความร่วมมือรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านท่าแพ หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
photo อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
photo Big Cleaning Day บ้านกำเนิดเพชร หมู่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo โครงการ อบต.เมืองเคลื่อนที่พบประชาชน บ้านกำเนิดเพชร หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6