องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ โทรสาร : ๐๔๒-๘๑๓๕๑๕

บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 850
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ขออนุมัติกำหนดเวลาการจัดทำบัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๑๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ประจำปี ๒๕๖๔(ขยายรอบ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานบัญชี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกวดหมู่บ้านดีเด่นภายใต้แนวทางเศษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file งานกองการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานบัญชี ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่องการขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี(แบบ ผด.1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายก อบต.เมือง
-
นายก อบต.เมือง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร