องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญอันเนื่องมาจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo รณรงค์จัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
photo กิจกรรมที่ 4 "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file การจดเเจ้งการครอบครองแบลงค์กันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
photo การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
find_in_page แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖ , ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หนองหล่ม (ข้างโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์ ๐๔๒-๘๓๔๙๐๗ กด ๔ ต่อ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
insert_drive_file แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
photo ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม)ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผลคะเเนนการคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ราคาต่ำกว่า 5,000.-) ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
find_in_page การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันตัวตนและเปิดบัญชีพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252 |
1 - 20 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7