messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder กำหนดสมัยประชุมสภา
การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
การเรียกประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1