องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
photo - 16/04/2565 ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนบ้านปากภู poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219 |
photo - 15/04/2565 ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระและรดน้ำผู้สูงอายุ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
photo -11/04/2565 ร่วมเปิดด่านชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
photo - 06/04/2565 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้อมรำลึกเนื่องในวันจักรี poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo - 23/3/2565 ร่วมโครงการอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo -22/03/2565 ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
photo - 21/03/2565 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
photo -17/03/2565 ส่งมอบวัสดุให้กับผู้ประสบวาตภัยเพื่อนำไปซ่อมแซมบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
photo - 15/03/2565 สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
photo -12/03/2565 ร่วมงานถวายพระสิวลี ณ.วัดถ้ำพญานาค ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
photo - 11/03/2565 ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันหรือไม่ ณ บ้านปากภูหมู่ที่ ๓ ตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo - 09/03/2565 ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
photo - 02/03/2565 โครงการประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
photo - 01/03/2565 ประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ บ้านหนองผักก้าม หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
photo - 25/02/2565 ส่งมอบของใช้จำเป็นให้ผู้กักตัว Covid 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
photo - 24/2/2565 ประชาคมฯ ณ วัดป่าอมรประสิทธิ์ บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
photo - 18/02/2565 ประชาคมฯ ณ วัดป่าพุทธยาน บ้านเพชรเจริญ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
photo - 02/02/2565 ลงพื้นที่พัฒนาบ้านโพนไทร หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
photo -01/02/2565 ลงพื้นที่พัฒนาบ้านปากภู หมู่ที่ ๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
photo -20/01/2565 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เมือง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2