messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder แผนยุทธศาสตร์
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
ส่วนทีี่ ๒ แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 527 |
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1