messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เก่ี่ยวกับนโยบายการปฏิเสธการรับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
find_in_page วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมจัดกิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรมและเจตจำนงสุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114 |
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302 |
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1