messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เมือง
อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
รายการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม 2563 - มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283 |
แนบท้ายประกาศ ต.ค.62 - ธ.ค.62 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 396 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1