ชื่อเรื่อง : สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ชื่อไฟล์ : XubmPX8Wed102526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้