ชื่อเรื่อง : โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ ช่องทางการลงทะเบียน ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ https://welfare.mof.go.th/ ลงทะเบียน ณ หน่วยรับลงทะเบียน ๑.สำนักงานคลังจังหวัด ๒.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) ๓.ธนาคารออมสิน ๔.ธนาคารกรุงไทย ๕.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานคลังจังหวัดเลย 0-4281-1662 Facebook : Klang Loei
ชื่อไฟล์ : B97MuMiWed22658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Vbs5y3ZWed22702.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MxcsZ9uWed22705.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : KBUdoWgWed22709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WWy0uhAWed22712.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : fCUcAbYWed22717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : T6uDnDjWed22720.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AnAg2VWWed22746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้